Aleid van Arberg g. ~ 1235 - Taolenn an diskennidi

Ur pennad tennet eus Rodovid BR, ar c'helc'hgeriadur digor.

Den:128702
Jump to: navigation, search
Ezhomm en deus hor servijer eus kalz loazioù evit diskwel gwezennoù bras. Setu perak ne c'hall gwelout an arvererien dizanv nemet 7 remziad diagentidi ha 7 remziad diskennidi en ur wezenn. Ma vennit gwelout ul lignez a-bezh hep enskrivadur, ouzhpennit an testenn ?showfulltree=yes e dibenn chomlec'h URL ar bajenn-mañ. Mar plij, ne lakait e neblec'h all ebet ul liamm eeun ouzh ur wezenn a-bezh.
11/1 <?+?> Aleid van Arberg [Arberg]
ganedigezh: ~ 1235
eured: <1> Jan van Heusden [Heusden] g. ~ 1235 a. a. 15 Here 1268

2

31/2 <1+1> Anna van Heusden [Heusden]
ganedigezh: ~ 1260
22/2 <1+1> Jan van Heusden [Heusden]
ganedigezh: < 1268
marvidigezh: 1303
De feodale situatie rond Heusden is onduidelijk. Jan is leenman van de hertog van Brabant maar tegelijk heeft ook Dirk van Kleef rechten op Heusden, die hij in 1290 aan Floris V van Holland verkoopt. Jan erkent direct Floris als heer. Floris V heeft een buitenechtelijke zoon (Witte van Haamstede) bij Anna, de dochter van Jan.

Jan heeft vermoedelijk aan Heusden stadsrechten verleend tussen 1286 en 1296. Floris V geeft de inwoners van Heusden tolvrijheid in zijn gebied.

Lid bij de oprichting van de ridderorde van St Jacob door Floris V, in 1290.

3

51/3 <3+?> Witte van Haamstede [Gerulfing]
ganedigezh: 1281?
marvidigezh: 1321
Nam in 1299 deel aan het beleg van Dordrecht en bezette in dat verband het huis van Putten. Zou in 1304 bij Haarlem een Vlaams leger hebben verslagen maar dat is vermoedelijk een verzinsel uit de 15e eeuw
42/3 <2+?> Willem van Drongelen [Drongelen]
ganedigezh: ~ 1300
eured: <2> Hadwig van der Merwede [Merwede] g. ~ 1310
marvidigezh: < 1376
Andere kinderen: Jacoba Maakte in 1330 tevergeefs aanspraak op de heerlijkheid Heusden, na het overlijden van Jan van Heusden (broer?, neef?, vader?).

4

71/4 <5+?> Floris I van Haemstede [Gerulfing]
ganedigezh: ~ 1310
eured: <3> Goede van Bergen [Bergen] g. ~ 1320 a. a. 24 C'hwevrer 1377
marvidigezh: 26 Gwengolo 1345, Stavoren
heer van Haamstede (onder voogdij) 1321; door zijn huwelijk ook heer van Bergen (Kennemerland); behoort tot de edelen die getuigenissen omtrent de landscheiding tussen Brabant en Holland horen 1326 [*]; wordt door graaf Willem III "neef" genoemd 4 maart 1326 en 28 juli 1327; vermeld als ridder vanaf 27 november 1328; herverdeelt met zijn beide broers de van hun vader geërfde goederen, 2 april 1335; beleend met gronden en rechten, de graaf van Klaas van Kortgene aanbestorven in Noord-Beverland 5 juli en (evenals zijn broer Arnoud) met de helft van wat hun broer Jan bij overlijden naliet, Valenciennes 8 juli 1338; is een der voornaamste raadslieden van graaf Willem IV en is, mede door zijn functie als zegelaar, in de jaren 1338-1341, bij vrijwel alle regeringszaken betrokken; wordt op grond van deze verdiensten verheven tot baanrots en wordt om de daarbij behorende staat te kunnen voeren beleend met Schachtekijnspolder in Zuid-Beveland, 9 april 1341; samen met zijn vrouw beleend met al hetgeen zijn schoonmoeder in leen placht te houden, 14 september, en vermeld als baljuw van Zierikzee, 17 september 1343; neemt deel aan de oorlog tegen de stad Utrecht in de zomer van 1345 en vervolgens aan de krijgstocht tegen de Friezen alwaar hij sneuvelt bij Stavoren 26 september 1345; huwde vóór 15 januari 1321 met; GOEDE VAN BERGEN, bij haar huwelijk door graaf Willem III erkend als erfdochter (voor Persijn-goederen welke haar moeder ten huwelijk meebracht) en begiftigt met een jaargeld uit de tienden van s-Gravenzande; door de gravin-weduwe Johanna beleend met het huis Aelbrechtsberg (Bloemendaal) 1346; ziet haar recht op (de helft van) Waterland erkend door de mede-erfgenaam Gijsbrecht van Nijenrode, 4 januari 1373; nog vermeld 24 februari 1377.
62/4 <4+2> Jan van Drongelen [Drongelen]
ganedigezh: ~ 1330
eured: <4> Elisabeth [?] g. ~ 1330
Ridder van Heusden en Drongelen. Beleend met Meeuwen en Babylonienbroek in 1366. Maakte na het overlijden van Jan van Heusden, samen met zijn vader aanspraak op de heerlijkheid Heusden. Graaf Willem IV van Holland nam Heusden echter zelf in bezit en beleende Jan in plaats daarvan in 1366. Jan bouwt een steenhuis in Meeuwen, wat later uitgroeit tot een compleet kasteel. Tegenwoordig staat daar een boerderij

Image:Meeuwen nu.jpg

Het huis met de trapgevels is niet origineel maar de muren bevatten wel resten van de oorspronkelijke voorburcht (afbeelding 18e eeuw):

Image:Meeuwen 18eeeuw.jpg

5

91/5 <7+3> Jan II van Haemstede [Gerulfing]
ganedigezh: ~ 1340
marvidigezh: <24 Mae 1386
Volgde in 1345 zijn vader op, ridder (1350). Vete met Wolfert III van Borsselen en diens medestanders wegens de moord (< 7 okt 1347 gepleegd) op zijn oom Arnoud van Haamstede, heer van Moermond. Hij ontvangt, evenals zijn broeder Floris II, bij de zoen met Borsselen cs een bedrag van duizend pond tournois (6 feb 1351). Hij kiest in de direct daarna ontstane moeilijkheden (en wel mede door de moord op zijn oom), evenals zijn kort daarna vermoorde broer Hendrik, de Hoekse partij, waarop zijn goederen in beslag worden genomen en hij op 11 nov 1351 door graaf Willem V wordt verbannen; verkrijgt amnestie en ontvangt zijn goederen tegen betaling van 1500 schilden terug op 25 mrt 1355. Hij werd op 10 okt 1358 door hertog Albrecht o.a. beleend met de verbeurd verklaarde goederen van Jan Suermont, welke voordien aan zijn broer Floris hadden toebehoord. Hij is een der getuigen bij de verzoening van zijn nicht Margaretha van Moermond met hertog Albrecht te 's Gravenhage op 30 dec 1360. tweede huwelijk met een dochter van Costijn van Renesse Van Baarland
82/5 <6+?> Catharina van Drongelen [Drongelen]
ganedigezh: > 1351
eured: <5> Jan Jans van Slingeland (van den Tempel) [van Slingeland] g. ~ 1350 a. a. 1401 ≤ ? ≤ 1405
marvidigezh: 1380?

6

111/6 <8+5> Otto Jans van Slingeland [van Slingeland]
ganedigezh: ~ 1370
marvidigezh: <9 Eost 1401
* Houthandelaar
 • had levenslang gebruiksrecht van de Amentoern of Rode Toren op de hoek van de Voorstr. en de Torenstr. (de Amentoren was een verbastering van de Ambtmanstoren, van de ambtman van St. Daniëlsambacht - een dorp dat in die tijd al in de stad Dordrecht was opgegaan)
 • 1399 in de verloren gegane stadsrekening van 1399 komt voor, onder de "ontfang vanden geleende gelde ter laetster Vriescher reysen": in "dat derder quartier": Otte van Slingelant 10 lb.gr."; betaald Ot van Slingelant "van vuren houten an den tenten verbesicht 7 s."; betaald vanwage tenten, die gehaelt waren tot Otte van Slingelant 7 s. "(Dozy, de oudste stadsrekeningen, p.105, 109, 110).,
 • 1399-1400 geschutsmeester van Dordrecht tijdens het beleg van "Berch" (Geertruidenberg?)
 • 1 okt 1400 genoemd als een van de aangeklaagden in de doodslag op Pieter Haec Harmanssoen
 • 1415 wordt genoemd als overleden: "in de Houttuun, indien erve naest daer Otte van Slingelant woende in sinen leste live".
 • 1420 wordt genoemd als overleden: "Houttuun … naest den huse daer Otte van Slingelant in woende in sinen leste leven" , gelegen naast het hoekhuis van de Cleijne Halstrate.
102/6 <9+?> Arend II van Haamstede [Gerulfing]
ganedigezh: 1372, den Haag
marvidigezh: 12 Ebrel 1433
ridder (1387), heer van Moermont, dijkgraaf van Zuid-Beveland beoosten Yerseke (1393), rentmeester van Zeeland beoosten Schelde, baljuw van Middelburg (1409), baljuw van Brouwershaven (1411),

7

131/7 <11+?> Dirck Ottens van Slingeland [van Slingeland]
ganedigezh: ~ 1390
eured: <6> Heilwij Jans van Naerssen [van Naerssen] g. ~ 1395 a. a. >17 Genver 1459
marvidigezh: 1453, Dordrecht
Andere kinderen:
 • Adriana


 • 1426-1427 schepen van Dordrecht
 • 1437, 1440-1441, 1447-1450, 1453 burgemeester van Dordrecht
 • 1439, 1444, 1447, 1450-1452 tresoriër van Dordrecht
 • 1441 hoogheemraad van Mijnsheerenland
 • 1441-1453 ambachtsheer van het halve ambacht van Puttershoek
122/7 <10+?> Arend III van Haemstede [Gerulfing]
ganedigezh: ~ 1395
eured: <7> Margaretha van Waalwijk [Waalwijk] g. ~ 1410, den Haag
marvidigezh: 1461
Heer van Moermont. Baljuw van Middelburg tot 1409; rentmeester van Zeeland beoosten Schelde (1409-1410). Als opvolger van zijn broeder Costijn van Haamstede en Renesse baljuw van Brouwershaven (1411-1415); dijkgraaf in 't sestedeel van den Burch, Burchpolre en Cloetkinderen (1411). Hij belooft op 15 aug. 1416 (als knape) Jacoba van Beieren als landvrouwe te zullen huldigen. Tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten is het slot Moermond waarschijnlijk geplunderd want Arend blijkt in 1446 in het huis Crayensteyn bij Burgh te wonen

8

151/8 <13+6> Pieter Dircksz van Slingeland [van Slingeland]
ganedigezh: ~ 1425
eured: <8> Marij Andriesd van der Heyen [van der Heyen] g. ~ 1425 a. a. > 1500
marvidigezh: 1487 ≤ ? ≤ 1502
* 1446 lid van het houtkopersgilde St.-Nicolaas
 • 1450-1487 vermeld in Dordrecht
 • 1460-1485 ambachtsheer van Puttershoek
 • 1462 raad
 • 1463 thessaurier
 • 1472, 1473, 1475, 1476, 1482, 1483, 1486 en 1487 schepen van Dordrecht
 • 1473, 1474, 1483 en 1487 burgemr. "van 's-Herenwege"
 • 1474-1475 betaalt "de omslag" (een belasting)
 • lid van de broederschap De Heilige Antonius van Egypte (een religieuze broederschap van de meest vooraanstaande inwoners van Dordrecht, verbonden aan het Augustijner klooster)
zegel: 1 en 4: een tempel; 2 en 3: een beurtelings gekanteelde dwarsbalk.
142/8 <12+7> Meijne van Haemstede [Gerulfing]
ganedigezh: ~ 1445, Moermont
Views
Ostilhoù personel
Enklask araokaet