Pieter Jans de Raad g. ~ 1585 a. a. <18 Kerzu 1649 - Taolenn an diskennidi

Ur pennad tennet eus Rodovid BR, ar c'helc'hgeriadur digor.

Den:336818
Jump to: navigation, search
Ezhomm en deus hor servijer eus kalz loazioù evit diskwel gwezennoù bras. Setu perak ne c'hall gwelout an arvererien dizanv nemet 7 remziad diagentidi ha 7 remziad diskennidi en ur wezenn. Ma vennit gwelout ul lignez a-bezh hep enskrivadur, ouzhpennit an testenn ?showfulltree=yes e dibenn chomlec'h URL ar bajenn-mañ. Mar plij, ne lakait e neblec'h all ebet ul liamm eeun ouzh ur wezenn a-bezh.
11/1 <?+?> Pieter Jans de Raad [Raad]
ganedigezh: ~ 1585, Rhoon
eured: <1> Lijsbeth Wouters Verduin [Verduin] g. ~ 1590 dou. 26 Kerzu 1655
marvidigezh: <18 Kerzu 1649, Charlois
Andere kinderen:
 • Neeltje, ca. 1610 - < 9 februari1652
 • Jan, ca. 1612
 • Hadewij, ca. 1614

vanaf 1627 landbouwer te Rhoon, vanaf 1633 heemraad in Rhoon

 • Blijkens een voor notaris H. Vockestaert afgelegde verklaring d.d. 19 maart 1614 waren door de heer van Rhoon en Pendrecht voor de baljuw en en schepenen aldaar gedaagd enkele inwoners dieverklaring afleggen over het dorssen gedaan aldaar opzondag op het land van Jan Pietersz de Raet, Pieter Jansz de Raet, Willem Jansz de Raet, Lenert Pietersz Schoute, Pieter den jonghen Bootseren Gerrit Jansz Snel gen. Willem de Wever.
 • Beleend met de helft van 9 gemet land in d'Eijffel (onder Pernis) op 16 feb 1621 bij dode van zijn vader
 • ORA Schiedam invnr. 1443, Eerste dubbele 1000e penning anno 1622, Rekening van de ontvanger Doen Jorisz. Beijssen
 • Rhoon, folio 71: Pieter Janssen de Raet 16-00-00
 • ORA Charlois nr 28: Eeuwout Woutersz. Verduijn, Dirck Woutersz. Verduijn, Willem Woutersz. Verduijn, Cornelis Woutersz. Verduijn, Jaephet Cornelisz. (Westduel) getrouwd met jonge Maertge Woutersdr. Verduijn,Pieter Jansz. de Raet getrouwd met Elysabeth Woutersdr. Verduijn, Huybert Jansz. Ruyter getrouwd met ouwe Maertge Woutersdr. Verduijn, Joost Pietersz. getrouwd met de dochter van NelletjeWoutersdr., Crijn Hendricksz., Abraham Hendricksz., Isaack Hendricksz., Damis Pietersz. getrouwd met Martge Hendricksdr., de laatste vier personen als kinderen van Heijndrick Woutersz. zaliger.Alle erfgenamen van Wouter Hendricksz. Verduijn en Maertge Cornelisdr. en Lijntge Eeuwoutsdr. 2e huisvrouw.
 • ONA Oud Notarieel Archief Rotterdam; Inventarisnummer 147; Aktenummer/Blz. 186/420; Notaris Adriaan Kieboom: Pieter Janss de Raedt, wonende te Rhoon, verklaart dat, hoewel hij als de oudste zoon van wijlen Jan Pieterss de Raedt eigenaar is van de door zijn vader nagelaten twee perecelen leenland,volgens een leenbrief d.d. 16-02-1621 gelegen in de Eyffele in Pernis, deze zullen blijven ten profijte van hem en zijn broers en zusters tot het overlijden van hun moeder Neeltge Willemsdr,die het land nog in bezit heeft. Cornelis Janss de Raedt verklaart dat het perceel land van 5½ gemet, gelegen in het buitenland van Roon en genaamd 'het Broeckge' dat in zijn bezit is, tenprofijte van hem en zijn broers en zusters komt.
 • 200øPenning Anno 1631 Rekening van de ontvanger Seger Maertens, Oud Archief Schiedam, invnr. 1449. Bewerking door Anthonius van der Tuijn te Rhoon.
 • Fol 55: Rhoon, Pieter Janse de Raet 50-00-00
 • Archief ONA Oud Notarieel Archief Rotterdam Inventarisnummer 148 Aktenummer/Blz. 663/1023 Notaris Adriaan Kieboom: Gerrit Pietersz Velsenaer verhuurt aan Huyck Cornelisz Rhoon, brouwer, 5 gemeten saylanden gelegen in de binnenlanden van Rhoon, in de polder genaamd 'de Heuytert', voor de eerstkomende 7 jaarvoor 24 gld 't gemet. Tot zekerheid van het volledig bezit stelt Pieter Jansz de Raidt zich borg, voor de beloofde huurpenningen stelt zich borg Cornelis Waddensz.
 • Archief ONA Oud Notarieel Archief Rotterdam Inventarisnummer 148 Aktenummer/Blz. 664/1024 Notaris Adriaan Kieboom: Gerrit Pietersz Velsenaer verhuurt aan Pieter Jansz de Raidt en Huych Cornelisz Roon 5 gemeten land, gelegen onder Portugael in Sweerdijck strekkende aan de Kruysdijck (?), voor de eerstkomende7 jaar voor 130 gld per jaar.
 • ONA Oud Notarieel Archief Rotterdam; Inventarisnummer 149; Aktenummer/Blz. 347/581; Notaris Adriaan Kieboom: Gerrit Cornelisz de Lange verklaart dat hij in maart 1632 van Jacob Jansz, paerdecoper, een wisselbrief heeft ontvangen van 82 gld. ten laste van een vrouw in Den Briel, wonende in de Vijsel tegenover 'Het Vergulde Hooft', om het geld van de vrouw in ontvangst te nemen en daarmee Pieter Jansz de Raedt wonende te Roon te betalen. De vrouw weigerde te betalen omdat haar zoonminderjarig was en zij niet wist dat hij voor dat bedrag iets gekocht had. Mede-comparant Cornelis Jansz de Raedt verklaart het wisselbriefje van De Lange ontvangen te hebben, die hem verzocht om van de vrouw betaling te krijgen. Dit is niet gebeurd omdat hij het briefje verloren is.
 • ONA Oud Notarieel Archief Rotterdam; Inventarisnummer 321; Aktenummer/Blz. 20/40; Notaris Arent van der Graeff: Pieter Jansz de Raet, heemraet in Rhoon, machtigt capiteijn Johan de Reus, coopman, en Adriaen Kiboon, notaris en procureur, om 77 gulden 14 stuivers te innen van Jacob Jansz, paerdecooper uit Greuningen, die hij tegoed heeft over de koop van boonen.
 • 200øPenning Anno 1635 Rekening van de ontvanger Adriaen Hoochmoet, Oud Archief Schiedam, invnr. 1450.
 • Fol. 61v: Rhoon. Pieter Jansz de Raet 50-00-00
 • 200øPenning Anno 1638 Rekening van de ontvanger Govert Jan Dubois, Oud Archief Schiedam, invnr. 1451.
 • Fol. 54: Rooden (Rhoon) Pieter Jansz. de Raet bij verclaringe ende volgens den innehouden van zijn billiet, compt alhier dese 30-00-00
 • 29/3/1649 doopgetuige bij kleinzoon Pieter Jans de Raet van zoon Jan.

2

21/2 <1+1> Ariaantje Pieters de Raadt [Raad]
ganedigezh: 1618?, Rhoon
aotre da eurediñ: <2> Jillis Heijndricks van Gameren (van de Velde) [Gameren] g. 1619? a. a. >4 C'hwevrer 1675, Ridderkerk
eured: <2!> Jillis Heijndricks van Gameren (van de Velde) [Gameren] g. 1619? a. a. >4 C'hwevrer 1675, Ridderkerk
marvidigezh: 1 C'hwevrer 1675, Charlois
douaridigezh: 4 C'hwevrer 1675, Charlois
Haar tweede huwelijk

Andere kinderen:

 • Gerrit, 12 juli 1648, Ridderkerk
 • Pieter

Eerste huwelijk (17 mei 1637, Rhoon) met Cornelis Ariensz Baes (2 dec 1612, Ridderkerk), zoon van Arien Ariense (Jongeswaen) Baes en Catalijna (Lijntje) Pleunen Verschoor. Kinderen uit dit huwelijk:

 • Lijntje, 26 september 1639, Ridderkerk
 • Lijntgen, 27 januari 1641, Ridderkerk

3

31/3 <2+2> Bastiaan Jillis van Gameren [Gameren]
kristenadur: 11 Ebrel 1660, Charlois
aotre da eurediñ: <3> Lijntje Hendriks Gelder [Gelder] , Charlois
eured: <3!> Lijntje Hendriks Gelder [Gelder] , Charlois
marvidigezh: 25 Genver 1704, Charlois
Andere kinderen:
 • Jillis, 5 augustus 1696, Charlois - 15 september 1762, Charlois
 • Helena, 27 juli 1698, Charlois
 • Neeltje, 7 augustus 1701, Charlois
 • Hendrik, 4 januari 1704 - 25 januari 1704, Charlois

4

41/4 <3+3> Ariaantje Bastiaans van Gameren [Gameren]
kristenadur: 26 Kerzu 1693, Charlois
eured: <4> Jacob Bastiaans den Hals [Hals] c. 11 Ebrel 1688 a. a. 10 Meurzh 1731, Barendrecht
marvidigezh: 20 Meurzh 1743, Barendrecht
Andere kinderen:
 • Pieter, 22 mrt 1721, Barendrecht
 • Pietertje, 23 mrt 1727, Barendrecht
Tweede huwelijk (30 okt 1735, Barendrecht) met Cornelis van Dijk.

5

51/5 <4+4> Bastiaan den Hals [Hals]
kristenadur: 10 Here 1720, Barendrecht
aotre da eurediñ: <5> Trijntje Salij [Salij] c. 6 Kerzu 1722, IJsselmonde, impost fl. 3
eured: <5!> Trijntje Salij [Salij] c. 6 Kerzu 1722, IJsselmonde
marvidigezh: 11 Du 1797, IJsselmonde
Bouwman

21 aug 1747 vermeld in Lijst weerbare mannen van Ridderkerk als "vermogende".

Testament bij notaris Cornelis Reynen: Bastiaan Jacobse den Hals en Trijntje Gijsbertse Salij, echtpaar te Oost IJsselmonde, benoemen elkaar tot voogd over hun eventuele minderjarige na te laten kinderen. Tot voogden, na het overlijden van de langstlevende, benoemen zij Cornelis Gijsbertse Salij, broer van Trijntje en Arij Pieterse Geltelder, hun zwager te Barendrecht en Katendrecht.

6

61/6 <5+5> Ariaantje den Hals [Hals]
ganedigezh: 3 Ebrel 1764, IJsselmonde
kristenadur: 8 Ebrel 1764, IJsselmonde
eured: <6> Hendrik van der Graaf [Graaf] g. 13 Gouere 1754 a. a. 16 Ebrel 1803, IJsselmonde
Andere kinderen:
 • Trijntje, 7 juli 1788, IJsselmonde - 24 oktober 1827, IJsselmonde
 • Bastiaan, 3 februari 1792, IJsselmonde
 • Gijsbert, 3 februari 1793, IJsselmonde
 • Sijmen, 20 november 1794, IJsselmonde
 • Sijmen, 23 augustus 1796, IJsselmonde
 • Pieter, 11 oktober 1798, IJsselmonde
 • Sijgje, 17 november 1799, IJsselmonde
 • Jan, 5 augustus 1802, IJsselmonde

7

71/7 <6+6> Hendrik van der Graaf [Graaf]
ganedigezh: 29 Here 1785, IJsselmonde
eured: <7> Adriana Schilperoort [Schilperoort] g. 9 C'hwevrer 1786 a. a. 14 Ebrel 1820
kristenadur: 6 Du 1785, IJsselmonde
marvidigezh: 22 Genver 1863, IJsselmonde
arbeider, bouwman

Andere kinderen met Adriana:

 • Hendrik
 • Teunis
 • Trijntje
 • Heiltje, 12 april 1820, IJsselmonde

Tweede huwelijk met Adriana van Der Griendt, kinderen uit dat huwelijk:

 • Sijgje, 1821
 • Maria, 1822
 • Sijtje, 1824
 • Jacob, 1825
 • Bastiaantje, 1827
 • Bastiaantje, 1828
 • Bastiaan, 1830
 • Jan, 1830
 • Bastiaan, 1833
 • Adriana, 1839

8

81/8 <7+7> Lijntje van der Graaf [Graaf]
ganedigezh: 4 Gwengolo 1808, IJsselmonde
eured: <8> Dirk den Hartog [Hartog] g. 2 Gwengolo 1807, Oost-Barendrecht
92/8 <7+7> Leendert van der Graaf [van der Graaf]
ganedigezh: 1 Mae 1813, IJsselmonde
eured: <9> Anne Rosalie Josephine Schepens [Schepens] g. 22 Mae 1894 a. a. 14 Mae 1979, Gent, Oost-Vlaanderen, België
marvidigezh: 2 Mezheven 1965, Gent, Oost-Vlaanderen, België
113/8 <7+7> Adriana van der Graaf [van der Graaf]
ganedigezh: 21 Genver 1815, IJsselmonde
marvidigezh: <19 Gwengolo 1817
104/8 <7+7> Bastiaan van der Graaf [van der Graaf]
ganedigezh: 21 Meurzh 1816, IJsselmonde
125/8 <7+7> Adriana van der Graaf [van der Graaf]
ganedigezh: 19 Gwengolo 1817, IJsselmonde
Views
Ostilhoù personel
Enklask araokaet