Willem Gabriels van Gaasbeek g. ~ 1525 a. a. 1566 - Taolenn an diskennidi

Ur pennad tennet eus Rodovid BR, ar c'helc'hgeriadur digor.

Den:342939
Jump to: navigation, search
Ezhomm en deus hor servijer eus kalz loazioù evit diskwel gwezennoù bras. Setu perak ne c'hall gwelout an arvererien dizanv nemet 7 remziad diagentidi ha 7 remziad diskennidi en ur wezenn. Ma vennit gwelout ul lignez a-bezh hep enskrivadur, ouzhpennit an testenn ?showfulltree=yes e dibenn chomlec'h URL ar bajenn-mañ. Mar plij, ne lakait e neblec'h all ebet ul liamm eeun ouzh ur wezenn a-bezh.
11/1 <?+?> Willem Gabriels van Gaasbeek [Gaasbeek]
ganedigezh: ~ 1525
marvidigezh: 1566
Andere kinderen:
 • Gabriel
 • Maritge, ca. 1550, Poortugaal - > 16 november 1616
 • Floris, ca. 1550
volgens 1 bron een van de ondertekenaars van het verzoekschrift aan Margaretha van Parma op 5 april 1566 (Smeekschrift der Edelen).

2

21/2 <1+?> Neeltje Willems van Gaasbeek [Gaasbeek]
ganedigezh: ~ 1560, Rhoon
marvidigezh: 7 Meurzh 1645, Rhoon
Neeltje was in het bezit van een woning en landen gelegen in het kwartier van Terneuzen.
 • ORA Schiedam invnr. 1443, Eerste dubbele 1000e penning anno 1622, Rekening van de ontvanger Doen Jorisz. Beijssen, - bewerking door Anthonius van der Tuijn te Rhoon Rhoon, folio 71: De weduwe van Jan Pietersz. de Raet met twee dochters half bestorven 72-00-00
 • Maakt op 5 december 1627 een testament in Rotterdam, benoemt haar kinderen tot haar erfgenamen.
 • Rotterdam, 11 apr 1628 Archief ONA Oud Notarieel Archief Rotterdam Inventarisnummer 147 Aktenummer/Blz. 251/546 Notaris Adriaan Kieboom Jacob Jacobss, schipper van Rhoon, verklaart op verzoek van Neeltgen Willemss, weduwe van Jan Pieterss de Raidt, dat hij voor haar 13 kinnetgens boter naar Pieter Sieren, beenhacker wonende inde Nieustraet te Delft, gebracht heeft maar dat Sieren hem gezegd had dat hij maar 12 kinnetgens boter gekocht had van Neeltgen.
 • Schiedam, 1631 200øPenning Anno 1631 Rekening van de ontvanger Seger Maertens, Oud Archief Schiedam, invnr. 1449. Bewerking door Anthonius van der Tuijn te Rhoon. fol. 55: Rhoon De weduwe van Jan Pietersz. de Raet met eene dochter halff bestorven 170-00-00
 • Schiedam, 1635 200øPenning Anno 1635 Rekening van de ontvanger Adriaen Hoochmoet, Oud Archief Schiedam, invnr. 1450. Bewerking door Anthonius van der Tuijn te Rhoon. Fol. 61v: Rhoon. De wedue van Jan Pietersz de Raet 160-00-00
 • Rotterdam, 21 apr 1635 ONA Oud Notarieel Archief Rotterdam; Inventarisnummer 51; Aktenummer/Blz. 139/252; Notaris Jacob Duyfhuysen Trijntge Petersdr, weduwe van Jan Jansz, overleden op de Hij, geassisteerd door haar oom Cornelis Petersz Vermaet, dijckgrave van Allebrantswaert, over de schenking van een stuk land genaamdhet Broeckgen, gelegen aan de Rijsdijck in de heerlijkheid Roon; begrensd ten oosten door de Koedoot, ten zuiden Arien Petersz Roonaer en Bastiaen Lenaertsz Wercker, ten noorden NeeltgenWillemsdr weduwe van Jan Petersz de Raet. Nog een stuk land in het ambacht van Nieuwerkerk gemeen met Neeltgen Jansdr, weduwe van Bastiaen Petersz Spruyt aan de Sgravenwech.
 • Schiedam, 1638 200øPenning Anno 1638 Rekening van de ontvanger Govert Jan Dubois, Oud Archief Schiedam, invnr. 1451. Bewerking door Anthonius van der Tuijn te Rhoon. Fol. 54: Rooden (Rhoon): De weduwe van Jan Pietersz. de Raet 160-00-00
 • Schiedam, 29 apr 1638 Gemeentearchief Schiedam: O.N.A. inv. no. : 755 blz. : 414, archief notaris Joris Nieuwpoort te Schiedam, Compareert Joncker Willem van Muijlwijck, met zijn zuster Joffrouw Maria van Muijlwijck, als principaelen, als mede Jan Lambrechts van den Hardenberch, als borg en mede als principael, enverklaerden wel en deugdelijk schuldig te wezen aan Neeltge Willems de Raet, weduwe, wonende ’in Borden’ [Roden=Rhoon], de somma van 2400 gulden. In de marge verklaart Mr. Heijndrick Hoinct,advocaat, dat deze schuld 30 april 1639 is vereffend.
 • Rotterdam, 10 jun 1638 ONA Oud Notarieel Archief Rotterdam, Inventarisnummer 326, Aktenummer/Blz. 160/344, Notaris Arent van der Graeff Cornelis Jansz de Raet en Marie de Raet, weduwe van Gerrit Pietersz Velsenaer, mede als gemachtigden van Neeltjen Willemsdr, weduwe, hun moeder te Rhoon, verhuren aan Cornelis Dircxsz van Beyerlant een hoeve land, groot 46 gemeten, gelegen inde Westenrijksche Polder in de jurisdictie van der Neusen in Vlaenderen met een huis en schuur voor de tijd van 7 jaar. Huur 483 gulden per jaar.
 • Rotterdam, 17 jul 1640 Archief ONA Oud Notarieel Archief Rotterdam; Inventarisnummer 152; Aktenummer/Blz. 148/212: Notaris Adriaan Kieboom Willem Jansz op Hoochvliet bekent schuldig te zijn aan Neeltge Willems, weduwe van Jan Pietersz de Raad, wonende in de heerlijkheid van Roon 300 gulden, die hij uit hands van Cornelis de Raadtontvangen heeft. Cornelis Cornelisz Jongebroer stelt zich borg.
 • Rotterdam, 23 feb 1644 Archief ONA Oud Notarieel Archief Rotterdam Inventarisnummer 153 Aktenummer/Blz. 74/110 Notaris Adriaan Kieboom Pieter Cornelisz Goutswaert wonende in het land van Middelharnis bekent 1.000 gulden schuldig te zijn aan Neeltge Willems, weduwe van Jan Pietersz de Raedt. Zijn borg: Willem Jansz Guyze in deOppert.
 • Poortugaal, 16 may 1644 Poortugaal ORA 1/24, 16-05-1644: Neeltje Willems, weduwe van Jan Pietersz. de Raadt, wonende Rhoon, koopt een jaarlijkse rente. [in de marge] 27-11-1655: compareert Pieter Willemsz. de Raadt en verklaart mede namens zijn zwager Arien Bouwens Roobol, zijn broer Jacob Willemsz. de Raadt en zijn zuster Aagje Willems deRaadt, wed. van Arien Pietersz. Ronaer, die deze brief is aangekomen door het overlijden van hun moeder Neeltje Willems de Raadt (!) dat de rente afgelost is.
 • Rotterdam, 20 may 1644 Archief ONA Oud Notarieel Archief Rotterdam Inventarisnummer 153 Aktenummer/Blz. 66/99 Notaris Adriaan Kieboom Willem Walingse op de Hye bekent 1.300 Car.gld. schuldig te zijn aan Neeltgen Willems wed. van Jan de Raet. Zijn borgen: Huybrecht Jansz Cock en Leendert Hubrechtsz de Visser mede op de Hije wonende. Naschrift: 10/05/1644 is deze 1.300 gulden afgelost aan Pieter Ronaer.
 • Rotterdam, 14 dec 1644 Archief ONA Oud Notarieel Archief Rotterdam Inventarisnummer 153 Aktenummer/Blz. 176/253 Notaris Adriaan Kieboom Cornelis Cornelisz Loosgen bekent 1.000 gulden schuldig te zijn aan Neeltge Willems wed. van Jan Pietersz de Raedt en door Pieter Heyndricksz Ronaer aan hem overgedragen. Bastiaen CorneliszLoosgen stelt zich borg.
 • Rotterdam, 1 may 1646 ONA Rotterdam, Inventarisnummer 392, Aktenummer/Blz. 15/27, Notaris Jacobus Delphius Pieter Jans de Raet, wonend in Rhoon, Arijen Pieters Rhonaer, man van Areaentgen Jans de Raet, wonend in Rhoon, Pieter Rhonaer, brouwer te Delft, en Coenraet Hollaer, man van Neeltgen Jans deRaet, erfgenamen van Neeltgen Willems, weduwe van Jan de Raet, overleden in Rhoon, leggen een verklaring af op verzoek van Maertgen Jans de Raet, weduwe van Gerrit Pieters Velsenaer, wonend inRhoon. Zij verklaren dat Maertgen als deel in de erfenis een brief van 2000 gulden heeft ontvangen, staande op het comptoir van de gemeene lantsmiddelen.

Andere kinderen:

 • Willem, ca. 1584, Poortugaal - 8 november 1632, Poortugaal
 • Cornelis ca. 1588, Rhoon - ca. 1655
 • Ariaantje, ca. 1593, Rhoon - 25 april 1653, Rhoon
 • Neeltje, ca. 1595, Rhoon
 • Maartje, ca. 1597, Rhoon - > 14 oktober 1654
 • Aagje, ca. 1599, Rhoon - < oktober 1626
 • Neeltje, ca. 1601, Rhoon - 21 november 1667, Rhoon

De tekst op haar grafzerk : "Hier leyt begraaven Neeltien Willemse de huysvrou van Jan Pieterse de Raet, oud 85 jaren. Sterft den 7 Maart 1645".

Op haar grafzerk staat een familiewapen afgebeeld met daarop "in een zwart veld een zilveren gekroonde klimmende leeuw, goudgenageld". Ditzelfde wapen is te samen met dat van haar man De Raet terug te vinden op een wapenbordje (uit 1580?) in de trouwzaal van het stadhuis te Haarlem (!).

Gaasbeek is de hoofdplaats van een gelijknamige heerlijkheid in Brabant ten zuidwesten van Brussel. In 1235 werd Godfried van Leuven, zoon van hertog Hendrik I van Brabant en broer van Hendrik II, heer van Gaasbeek. Hij voerde hetzelfde wapen als Neeltje Willems van Gaesbeeck. Een erfdochter bracht Gaasbeek aan het geslacht Horne. Zo is in 1510 Maximilliaen van Hoerne tevens heer van Gaesbeecke. Door huwelijk van Jeanne van Horne met Gijsbert van Abcoude ging de heerlijkheid over naar het geslacht Abcoude. In 1434 was Jacob, heer van Gaesbeeck, ook heer van Abcoude, Putten, Strijen, Cranendonck en Eindhoven. Vermoedelijk is Neeltje aan deze families verwant.

3

31/3 <2+?> Pieter Jans de Raad [Raad]
ganedigezh: ~ 1585, Rhoon
eured: <1> Lijsbeth Wouters Verduin [Verduin] g. ~ 1590 dou. 26 Kerzu 1655
marvidigezh: <18 Kerzu 1649, Charlois
Andere kinderen:
 • Neeltje, ca. 1610 - < 9 februari1652
 • Jan, ca. 1612
 • Hadewij, ca. 1614

vanaf 1627 landbouwer te Rhoon, vanaf 1633 heemraad in Rhoon

 • Blijkens een voor notaris H. Vockestaert afgelegde verklaring d.d. 19 maart 1614 waren door de heer van Rhoon en Pendrecht voor de baljuw en en schepenen aldaar gedaagd enkele inwoners dieverklaring afleggen over het dorssen gedaan aldaar opzondag op het land van Jan Pietersz de Raet, Pieter Jansz de Raet, Willem Jansz de Raet, Lenert Pietersz Schoute, Pieter den jonghen Bootseren Gerrit Jansz Snel gen. Willem de Wever.
 • Beleend met de helft van 9 gemet land in d'Eijffel (onder Pernis) op 16 feb 1621 bij dode van zijn vader
 • ORA Schiedam invnr. 1443, Eerste dubbele 1000e penning anno 1622, Rekening van de ontvanger Doen Jorisz. Beijssen
 • Rhoon, folio 71: Pieter Janssen de Raet 16-00-00
 • ORA Charlois nr 28: Eeuwout Woutersz. Verduijn, Dirck Woutersz. Verduijn, Willem Woutersz. Verduijn, Cornelis Woutersz. Verduijn, Jaephet Cornelisz. (Westduel) getrouwd met jonge Maertge Woutersdr. Verduijn,Pieter Jansz. de Raet getrouwd met Elysabeth Woutersdr. Verduijn, Huybert Jansz. Ruyter getrouwd met ouwe Maertge Woutersdr. Verduijn, Joost Pietersz. getrouwd met de dochter van NelletjeWoutersdr., Crijn Hendricksz., Abraham Hendricksz., Isaack Hendricksz., Damis Pietersz. getrouwd met Martge Hendricksdr., de laatste vier personen als kinderen van Heijndrick Woutersz. zaliger.Alle erfgenamen van Wouter Hendricksz. Verduijn en Maertge Cornelisdr. en Lijntge Eeuwoutsdr. 2e huisvrouw.
 • ONA Oud Notarieel Archief Rotterdam; Inventarisnummer 147; Aktenummer/Blz. 186/420; Notaris Adriaan Kieboom: Pieter Janss de Raedt, wonende te Rhoon, verklaart dat, hoewel hij als de oudste zoon van wijlen Jan Pieterss de Raedt eigenaar is van de door zijn vader nagelaten twee perecelen leenland,volgens een leenbrief d.d. 16-02-1621 gelegen in de Eyffele in Pernis, deze zullen blijven ten profijte van hem en zijn broers en zusters tot het overlijden van hun moeder Neeltge Willemsdr,die het land nog in bezit heeft. Cornelis Janss de Raedt verklaart dat het perceel land van 5½ gemet, gelegen in het buitenland van Roon en genaamd 'het Broeckge' dat in zijn bezit is, tenprofijte van hem en zijn broers en zusters komt.
 • 200øPenning Anno 1631 Rekening van de ontvanger Seger Maertens, Oud Archief Schiedam, invnr. 1449. Bewerking door Anthonius van der Tuijn te Rhoon.
 • Fol 55: Rhoon, Pieter Janse de Raet 50-00-00
 • Archief ONA Oud Notarieel Archief Rotterdam Inventarisnummer 148 Aktenummer/Blz. 663/1023 Notaris Adriaan Kieboom: Gerrit Pietersz Velsenaer verhuurt aan Huyck Cornelisz Rhoon, brouwer, 5 gemeten saylanden gelegen in de binnenlanden van Rhoon, in de polder genaamd 'de Heuytert', voor de eerstkomende 7 jaarvoor 24 gld 't gemet. Tot zekerheid van het volledig bezit stelt Pieter Jansz de Raidt zich borg, voor de beloofde huurpenningen stelt zich borg Cornelis Waddensz.
 • Archief ONA Oud Notarieel Archief Rotterdam Inventarisnummer 148 Aktenummer/Blz. 664/1024 Notaris Adriaan Kieboom: Gerrit Pietersz Velsenaer verhuurt aan Pieter Jansz de Raidt en Huych Cornelisz Roon 5 gemeten land, gelegen onder Portugael in Sweerdijck strekkende aan de Kruysdijck (?), voor de eerstkomende7 jaar voor 130 gld per jaar.
 • ONA Oud Notarieel Archief Rotterdam; Inventarisnummer 149; Aktenummer/Blz. 347/581; Notaris Adriaan Kieboom: Gerrit Cornelisz de Lange verklaart dat hij in maart 1632 van Jacob Jansz, paerdecoper, een wisselbrief heeft ontvangen van 82 gld. ten laste van een vrouw in Den Briel, wonende in de Vijsel tegenover 'Het Vergulde Hooft', om het geld van de vrouw in ontvangst te nemen en daarmee Pieter Jansz de Raedt wonende te Roon te betalen. De vrouw weigerde te betalen omdat haar zoonminderjarig was en zij niet wist dat hij voor dat bedrag iets gekocht had. Mede-comparant Cornelis Jansz de Raedt verklaart het wisselbriefje van De Lange ontvangen te hebben, die hem verzocht om van de vrouw betaling te krijgen. Dit is niet gebeurd omdat hij het briefje verloren is.
 • ONA Oud Notarieel Archief Rotterdam; Inventarisnummer 321; Aktenummer/Blz. 20/40; Notaris Arent van der Graeff: Pieter Jansz de Raet, heemraet in Rhoon, machtigt capiteijn Johan de Reus, coopman, en Adriaen Kiboon, notaris en procureur, om 77 gulden 14 stuivers te innen van Jacob Jansz, paerdecooper uit Greuningen, die hij tegoed heeft over de koop van boonen.
 • 200øPenning Anno 1635 Rekening van de ontvanger Adriaen Hoochmoet, Oud Archief Schiedam, invnr. 1450.
 • Fol. 61v: Rhoon. Pieter Jansz de Raet 50-00-00
 • 200øPenning Anno 1638 Rekening van de ontvanger Govert Jan Dubois, Oud Archief Schiedam, invnr. 1451.
 • Fol. 54: Rooden (Rhoon) Pieter Jansz. de Raet bij verclaringe ende volgens den innehouden van zijn billiet, compt alhier dese 30-00-00
 • 29/3/1649 doopgetuige bij kleinzoon Pieter Jans de Raet van zoon Jan.

4

41/4 <3+1> Ariaantje Pieters de Raadt [Raad]
ganedigezh: 1618?, Rhoon
aotre da eurediñ: <2> Jillis Heijndricks van Gameren (van de Velde) [Gameren] g. 1619? a. a. >4 C'hwevrer 1675, Ridderkerk
eured: <2!> Jillis Heijndricks van Gameren (van de Velde) [Gameren] g. 1619? a. a. >4 C'hwevrer 1675, Ridderkerk
marvidigezh: 1 C'hwevrer 1675, Charlois
douaridigezh: 4 C'hwevrer 1675, Charlois
Haar tweede huwelijk

Andere kinderen:

 • Gerrit, 12 juli 1648, Ridderkerk
 • Pieter

Eerste huwelijk (17 mei 1637, Rhoon) met Cornelis Ariensz Baes (2 dec 1612, Ridderkerk), zoon van Arien Ariense (Jongeswaen) Baes en Catalijna (Lijntje) Pleunen Verschoor. Kinderen uit dit huwelijk:

 • Lijntje, 26 september 1639, Ridderkerk
 • Lijntgen, 27 januari 1641, Ridderkerk

5

51/5 <4+2> Bastiaan Jillis van Gameren [Gameren]
kristenadur: 11 Ebrel 1660, Charlois
aotre da eurediñ: <3> Lijntje Hendriks Gelder [Gelder] , Charlois
eured: <3!> Lijntje Hendriks Gelder [Gelder] , Charlois
marvidigezh: 25 Genver 1704, Charlois
Andere kinderen:
 • Jillis, 5 augustus 1696, Charlois - 15 september 1762, Charlois
 • Helena, 27 juli 1698, Charlois
 • Neeltje, 7 augustus 1701, Charlois
 • Hendrik, 4 januari 1704 - 25 januari 1704, Charlois

6

61/6 <5+3> Ariaantje Bastiaans van Gameren [Gameren]
kristenadur: 26 Kerzu 1693, Charlois
eured: <4> Jacob Bastiaans den Hals [Hals] c. 11 Ebrel 1688 a. a. 10 Meurzh 1731, Barendrecht
marvidigezh: 20 Meurzh 1743, Barendrecht
Andere kinderen:
 • Pieter, 22 mrt 1721, Barendrecht
 • Pietertje, 23 mrt 1727, Barendrecht
Tweede huwelijk (30 okt 1735, Barendrecht) met Cornelis van Dijk.

7

71/7 <6+4> Bastiaan den Hals [Hals]
kristenadur: 10 Here 1720, Barendrecht
aotre da eurediñ: <5> Trijntje Salij [Salij] c. 6 Kerzu 1722, IJsselmonde, impost fl. 3
eured: <5!> Trijntje Salij [Salij] c. 6 Kerzu 1722, IJsselmonde
marvidigezh: 11 Du 1797, IJsselmonde
Bouwman

21 aug 1747 vermeld in Lijst weerbare mannen van Ridderkerk als "vermogende".

Testament bij notaris Cornelis Reynen: Bastiaan Jacobse den Hals en Trijntje Gijsbertse Salij, echtpaar te Oost IJsselmonde, benoemen elkaar tot voogd over hun eventuele minderjarige na te laten kinderen. Tot voogden, na het overlijden van de langstlevende, benoemen zij Cornelis Gijsbertse Salij, broer van Trijntje en Arij Pieterse Geltelder, hun zwager te Barendrecht en Katendrecht.

8

81/8 <7+5> Ariaantje den Hals [Hals]
ganedigezh: 3 Ebrel 1764, IJsselmonde
kristenadur: 8 Ebrel 1764, IJsselmonde
eured: <6> Hendrik van der Graaf [Graaf] g. 13 Gouere 1754 a. a. 16 Ebrel 1803, IJsselmonde
Andere kinderen:
 • Trijntje, 7 juli 1788, IJsselmonde - 24 oktober 1827, IJsselmonde
 • Bastiaan, 3 februari 1792, IJsselmonde
 • Gijsbert, 3 februari 1793, IJsselmonde
 • Sijmen, 20 november 1794, IJsselmonde
 • Sijmen, 23 augustus 1796, IJsselmonde
 • Pieter, 11 oktober 1798, IJsselmonde
 • Sijgje, 17 november 1799, IJsselmonde
 • Jan, 5 augustus 1802, IJsselmonde
Views
Ostilhoù personel
Enklask araokaet